Motions

2 April - 19 May 2016

Chen Wei, Victor Gui, Hiraki Sawa, Betty Susiarjo, Tang Dixin, Yeesookyung, Samson Young

Array

Hiraki Sawa, Tracking, 2010, Single-channel video, 4 min 26 sec, edition of 8