Portrait: Yayoi Kusama, Yoshiko Shimada, Tadao Kimura, Paul Delvaux, Takashi Murakami, Isamu Noguchi, Dennis Oppenheim, Yasumasa Morimura, Tomio Miki, Kazuo Katase, Tsuyoshi Ozawa, Noritoshi Hirakawa