STRANGERS OF THE METAVERSE: Curated by Martin Goya Business: Bai Taotao / CATTIN TSAI + Tsui Honagi / Chen Jingyu / CHILLCHILL / LAZY BACK HOME / Lv Dian / PAPAPEPIA / MELTING WANG / ¥ouada / Zhan Qi / Zhang Wei / Zhu Jinkun