Maestros in early period: Yayoi Kusama, Hiroshi Sugimoto, Yasumasa Morimura, Tsuyoshi Ozawa, Nobuyoshi Araki

介绍

  

展览现场